Vergoedingen

Zorg voor kinderen tot 18 jaar

Vanaf 1 januari 2015 valt de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen tot 18 jaar met leer-, gedrag- en ontwikkelingsstoornissen onder de Jeugdwet.
Dat wil zeggen dat de zorg aan uw kind tot 18 jaar wordt gefinancierd door de gemeente waar uw kind staat ingeschreven. Om in aanmerking te komen voor vergoeding hebben wij een verwijsbrief van uw huisarts, jeugdarts, Centrum voor Jeugd en Gezin of medisch specialist nodig. De rekening van de zorg wordt na afloop direct naar de gemeente verstuurd. Hiervoor hoeft u niets te doen.
Groos Mentaal Beter Jong heeft met nagenoeg alle gemeenten contracten afgesloten.

Zorg voor volwassenen vanaf 18 jaar

Vanaf 18 jaar wordt de zorg betaald door uw zorgverzekeraar. Om in aanmerking te komen voor vergoeding hebben wij een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist nodig. U dient rekening te houden met het wettelijk eigen risico dat de zorgverzekeraar bij u in rekening zal brengen. Het wettelijk eigen risico voor 2016 bedraagt € 385,—.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 088-0330600 of per mail info@gmbj.nl. Wij helpen u graag verder.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor een intake?