Missie en Visie

Missie

Groos Mentaal Beter Jong streeft naar effectiviteit en efficiëntie. Wij bieden kwalitatief hoogwaardige en persoonlijke zorg en ondersteuning aan kinderen, jeugdigen en hun ouders bij leer-, gedrag- en ontwikkelingsstoornissen. Wij streven ernaar dat onze cliënten zo frequent mogelijk hun therapeut kunnen zien.

Visie

De praktijk wil een kleinschalige zorginstelling zijn welke een compleet en op elkaar aansluitende of versterkende zorg aanbiedt. De therapeuten krijgen zoveel mogelijk de kans om hun cliënten te kunnen zien. Naast de traditionele behandelwijze zal steeds nadrukkelijk gebruik gemaakt worden van nieuwe technieken welke een plaats hebben gevonden in de hedendaagse samenleving. Administratieve zaken worden beperkt door een zo efficiënt mogelijke organisatie.