Hoogbegaafdheid

Kinderen met een hoge intelligentie (IQ hoger dan 130) kunnen uiteenlopende problemen ervaren. Vaak worden deze problemen niet ‘herkend’ of ‘erkend’.

Tijdig vaststellen van de hoge intelligentie in combinatie met passend onderwijs en opvoeding zijn belangrijke facetten in de problematiek van hoogbegaafdheid.

Door (h)erkenning en goede begeleiding bereikt uw kind zijn of haar leerpotentieel. Uw zoon of dochter zal hierdoor minder problemen op school of in zijn of haar sociale omgeving ervaren. De kosten voor hoogbegaafdheidsonderzoek en de begeleiding ervan worden (nog) niet vergoed. De kosten zijn voor eigen rekening.

Veelgestelde vragen

Waarom komt mijn kind niet mee op school, terwijl hij/ zij zo’n hoog IQ heeft?

Er zijn kinderen met een relatief laag IQ die geen leerproblemen hebben en er zijn kinderen met een hoog IQ die wel leerproblemen hebben. Het is niet direct te zeggen waar het aan ligt. Meestal speelt werkhouding en leermotivatie een belangrijke rol bij de verklaring.

Hoe vaak komt hoogbegaafdheid nou voor, je hoort het zoveel?

In principe is maar zo’n 2% van de bevolking hoogbegaafd. Dit houdt in dat op een school van 200 kinderen er 4 tot 5 hoogbegaafd zijn.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor een intake?