Gezinsproblemen

Soms verloopt de communicatie in het gezin moeilijk of zijn bijvoorbeeld de gezinsrollen of de verhoudingen binnen het gezin onduidelijk.

Groos Mentaal Beter Jong biedt gezinsbegeleiding aan. Dit wordt de zogeheten ‘systeembehandeling’ genoemd. Hierbij wordt met het hele gezin gewerkt.

Gezinsbegeleiding wordt mede ingezet bij kinderen die een stoornis hebben. Soms worden de ouders gezien en soms ouder en kind samen en soms het hele gezin.

Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt een gezinssessie?

Een gezinssessie duurt meestal anderhalf uur. Veelal vindt deze sessie eens per twee of drie weken plaats.

Ik kwam voor het probleem van mijn kind, waarom moet het gezin dan behandeld worden?

Bepaalde problematiek wordt veroorzaakt of in stand gehouden door het gezin. Aanpak van de problemen loopt dan mede via het gezin.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor een intake?