Gedragsproblemen

Kinderen kunnen allerlei gedragsproblemen tonen om uiteenlopende redenen. In onze praktijk wordt gezocht naar de oorzaak en de omvang van het probleem. Wij zorgen vervolgens dat een passend hulptraject ingezet wordt.

Groos Mentaal Beter Jong heeft verschillende methoden om gedragsproblemen aan te pakken. Zo behandelen we o.a. het kind individueel, met het gezin, met én zonder ouders.

Veelgestelde vragen

Wat doe ik als ouder aan de gedragsproblemen van mijn kind?

Veelal werkt het goed om niet te veel op de gedragsproblemen van uw kind in te gaan en te kijken naar welk gedrag wel goed gaat. Belonen van dit gedrag kan soms al direct helpen.

Wanneer is het een gedragsprobleem en wanneer is het een stoornis?

Het is een stoornis als het kind niet meer te corrigeren valt, ook niet na behandeling. Het kind kan dan bedreigd worden in zijn/ haar ontwikkeling.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor een intake?