ROM metingen

In de behandelingen wordt gebruik gemaakt van ROM metingen. ROM staat voor Routine Outcome Measurement. ROM metingen vinden plaats aan het begin, midden en einde van de behandeling.

Dit zijn korte meetmomenten die de voortgang van de behandeling in kaart brengen. Op deze manier wordt inzichtelijk of de behandeling effectief genoeg is. Als dat bijvoorbeeld niet het geval is, kan de behandeling bijgesteld worden of kan er gekozen worden voor een andere behandelmethode.

Door deze ROM metingen uit te voeren waarborgen wij de kwaliteit en effectiviteit van onze behandelingen.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor een intake?