Client dossier

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet uitgewisseld met derden, tenzij u dat wenst. Het is echter altijd gebruikelijk dat er contact plaatsvindt met uw huisarts. Er wordt voor u een dossier bijgehouden dat u te alle tijden mag opvragen of inzien.

Een deel van dit dossier, de zogeheten DBC, is digitaal en wordt beveiligd door de software van Mentaal Beter.

Indien u klachten heeft over de behandeling of over de bejegening kunt u zich altijd eerst tot ons wenden, maar u kunt ook terecht bij de klachtencommissie van Mentaal Beter. Wij willen u hiervoor verwijzen naar de website van Mentaal Beter, https://www.mentaalbeter.nl/nl-NL/Algemeen/Resultaat-Kwaliteit/Klachten.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor een intake?