ADHD

ADHD kan verschillende problemen veroorzaken in het dagelijks functioneren van een kind. Aandachts- en concentratieproblemen gecombineerd met impulsiviteit en eventuele hyperactiviteit zijn hierbij typerende klachten. Vaak krijgen kinderen met ADHD negatieve kritiek vanuit hun omgeving. Dat kan schadelijk zijn.

In onze praktijk onderzoeken en behandelen wij kinderen op ADHD. We geven uitleg (psycho-educatie), geven gedragstherapie en indien nodig wordt medicatie voorgeschreven. Er is een speciale oudergroep (zie groepstrainingen).

De praktijk werkt samen met de polikliniek ADHD van AlleskITs te Rotterdam. In Delft werken wij samen met ADHD Praktijk Pietje Bell en in Zoetermeer werken wij samen met de Kinderpraktijk Zoetermeer.

Veelgestelde vragen

Is ADHD geen modeverschijnsel?

ADHD is geen modeverschijnsel, helaas. Er zijn kinderen die druk zijn of zich niet kunnen concentreren zonder dat ze daar zelf iets aan kunnen veranderen. Ondersteuning voor deze kinderen is nodig.

Moet mijn kind medicijnen gebruiken?

Onze vuistregel is dat medicatie verstandig is als er schooluitval is of als een kind bedreigd wordt in zijn/ haar ontwikkeling. Indien ouders, kind en school het aankunnen adviseren wij eerst pedagogische aanpassingen in de thuissituatie en op school. Mocht dit onvoldoende werken dan is medicatie een optie.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor een intake?