Deze website wordt binnenkort vervangen door de website van Mentaal Beter. Lees hier meer over de samenwerking.

Groos Mentaal Beter Jong

Welkom op de website van Groos Mentaal Beter Jong. Onze kinder- en jeugdpraktijk is gespecialiseerd in leerproblemen,
gedragsproblemen en ontwikkelingsproblematiek. Groos Mentaal Beter Jong streeft ernaar zowel kinderen als hun
ouders te steunen in het opvoedingsproces. Bij Groos Mentaal Beter Jong werken Orthopedagogen, (GZ-) Psychologen,
Psychotherapeuten en Klinisch Psychologen met diverse specialisaties. Er is een Kind- en Jeugdpsychiater en er zijn
kinderartsen. Het merendeel van onze hulpverleners is BIG geregistreerd en ingeschreven bij diverse beroepsvereniging
zoals het NIP, SKJ, de NVVP en de NVO.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor een intake?

Zorgaanbod

Groos Mentaal Beter Jong biedt zowel individuele als groepsbehandelingen aan gericht op het kind en/of de ouder.
Wij geven onder andere begeleiding bij:

Laatste nieuws